FORMÅL

Vi støtter initiativer til gavn for den klassiske musik
Kontakt

FORMÅL 

Foreningen Risings formål at støtte initiativer til gavn for klassisk musik samt at fremme udøvelsen af klassisk musik, især af unge klassiske musikudøvere som er tilknyttet landets musikkonservatorier.

Foreningens formål søges opnået ved at forestå udvikling, planlægning og afholdelse af koncerter og arrangementer der kan give unge klassiske musikudøvere erfaring og indsigt i koncertlivet samt give dem redskaber til og forståelse for at levere den gode scenepræstation; og ved at etablere, udvikle og drive et netværk af aktører, der kan styrke klassiske musikudøveres fokus på entreprenørship og forståelse af markedet for klassisk musik; samt anden virksomhed i forbindelse hermed eller afledet heraf.

Vi søger dermed om støtte til i første omgang at kunne gennemføre 40 koncerter for op til 8 ensembler fra landets konservatorier. Koncerterne gennemføres med den nye coronavenlige bookingplatform Pladsikirken.dk, der sikrer trygge koncertforhold i kirkerne. Koncerterne afholdes om eftermiddagen og varer 45-60 min.